BlueZebra จัดสัมนาและเปิดตัวบริษัทลูก Dfense Lab

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 บริษัทบลูซีบราได้จัดสัมนาในหัวข้อ"ลดการลงทุนด้าน Cyber Security ด้วยบริการ Managed Security Services แบบครบวงจร" พร้อมกับเปิดตัวบริษัทลูก Dfense Lab โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท Snoc มาร่วมจัดสัมนาด้วย