Penta Global Sales Kickoff 2014

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท Penta Security ผู้นำด้าน IT Security ในประเทศเกาหลี ได้จัดงานสัมนา Global Sales Kick-off 2014 ขึ้นที่ประเทศเกาหลี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมนากว่า50คน จาก6ประเทศ ซึ่งผู้บริหารของบริษัท บลูซีบรา ได้เดินทางไปร่วมสัมนาในครั้งนี้ด้วย ในงานสัมนานี้ บริษัท Penta Security ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งทางบริษัท บลูซีบรา จะร่วมมือกับทางบริษัท Penta Security ในการนำเสนอผลิดภัณฑ์คุณภาพสูงเหล่านี้ให้กับทางลูกค้า เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยทางเครื่อข่ายของลูกค้าเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น