CDIC 2016

เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 บริษัท บลูซีบรา ได้เข้าร่วมเปิดบูธที่งานสัมนา CDIC 2016 โดยในครั้งนี้ บริษัท บลูซีบรา ได้เปิดบูธถึง 3 บูธด้วยกัน และได้รับความร่วมมือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 3 บริษัท คือบริษัท AhnLab, บริษัท Monitorapp, และบริษัท Cybonet ในแต่ละบูธจะมีพนักงานของบริษัทบลูซีบรา และตัวแทนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสามารถทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงได้รับการดูแลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในด้านของการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายได้อีกด้วย

บูธ Cybonet

 

บูธ AnhLab

 

บูธ Monitorapp