30 มีนาคม 2559:

บริษัท บลูซีบรา เปิดรับสมัครพนักงาน Network Engineer 2 ตำแหน่ง

- เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 22-28 ปี

- วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, การสื่อสารโทรคมนาคม, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย รวมไปถึงระบบOS Windows และ Network

- มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับ Configuration และ Administration ของ Windows 2008, 2010, Network Security, Exchange, MS SQL RDBMS

- ความรู้ที่ดีในระบบเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LAN, WAN, WLAN, FTP, DHCP, Firewall, Proxy และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ

- มีใบรับรองจาก MCSE, MCDBA, CCNA, CCNP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะสูงเกี่ยวกับ OSI model และ TCP / IP architech

- เรียนรู้เร็ว และสามารถเริ่มต้นในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ด้วยตนเอง

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการพูดและการเขียน

- มีความขยัน อดทน และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 

บริษัท บลูซีบรา เปิดรับสมัครพนักงาน Sale IT 3 ตำแหน่ง

- เพศชาย / หญิงอายุมากกว่า 24 ปี

- ปริญญาตรี หรือปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, สาขาโทรคมนาคม, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับระบบเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง DNS / DHCP, Firewall, Proxy และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำงานการขาย

- สามารถทำงานเป็นทีม สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการแก้ปัญหา และมีการสื่อสารที่ดี

- มีความขยัน, อดทน, กระตือรือร้น, และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งด้านการพูดและการเขียน

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้หากจำเป็น

Registration job.

* Required fields